"Графік навчального процесу"

Модуль 1. Загальна біологія

Модуль 2. Бактерії, Рослини, Гриби

Модуль 3. Царство тварин

Модуль 4. Біологія людини

ить

Модуль 1. Загальна біологія

Назва теми

Короткий зміст

Кількість годин для вивчення (рекомендація)

Вступ

  

 

Тема 1. Рівні організації живої матерії

Рівні організації живої матерії.

1

Тема 2. Універсальні властивості організмів

Хімічний склад організмів. Клітина, її будова та функції. Пластичний і енергетичний обмін в клітині. Поділ клітин. Організми. Спадковість і мінливість організмів. Генотип – цілісна система. Прояви дії генів. Мінливість, напрямки та форми. Селекція і біотехнологія. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів.

18

Тема 3. Надорганізмові системи

Таксони. Вид. Популяція. Концепція екосистеми. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Біосфера. Планетарна роль живої речовини.

6

Тема 4. Історичний розвиток органічного світу

Еволюційне вчення. Фактори еволюційного процесу. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу.

4

Модуль 2. Бактерії, Рослини, Гриби

Назва теми

Короткий зміст

Кількість годин для вивчення (рекомендація)

Вступ

 

 

Тема 1. Загальна характеристика бактерій

Обмін речовин у бактерій. Бродіння. Різноманітність бактерій

3

Тема 2. Загальна характеристика рослин

Загальна характеристика рослин.

 1

Тема 3. Нижчі рослини – водорості. Загальна характеристика

Різноманітність водоростей. Червоні водорості (Багрянки). Поширення водоростей, значення їх в природі та житті людини.

 2

Тема 4. Вищі рослини

Загальні риси будови вищих рослин. Вегетативні органи: корінь, пагін та їх видозміни. Репродуктивні органи.

 1

Тема 5. Різноманітність вищих рослин. Вищі спорові рослини

Відділ Мохоподібні. Відділ Плауноподібні. Відділ Хвощеподібні. Відділ Папоротеподібні.

 3

Тема 6. Насінні рослини

Відділ Голонасінні. Будова, розмноження, різноманітність.

 1

Тема 7. Відділ Покритонасінні. Загальна характеристика

Генеративні органи покритонасінних: квітка, плід, насінина. Особливості розмноження і життєвий цикл квіткових.

 4

Тема 8. Різноманітність квіткових рослин

Клас Дводольні. Клас Однодольні. Поширення покритонасінних в природі, їхнє практичне значення.

 4

Тема 9. Охорона рослинного світу

Охорона рослинного світу.

 1

Тема 10. Царство Гриби

Загальна характеристика царства. Різноманітність грибів. Лишайники. Особливості будови та життєдіяльності. Роль грибів у природі та житті людини.

 2


Модуль 3. Царство тварин

Назва теми

Короткий зміст

Кількість годин для вивчення (рекомендація)

Вступ

   

  

Тема 1. Будова і життєдіяльність тварин

Загальний план будови і життєві форми. Загальні закономірності функціонування

 1

Тема 2. Найпростіші

Систематичний огляд. Закономірності життєдіяльності й поширення. Значення в природі й житті людини.

2

Тема 3. Тип Кишковопорожнинні

Будова та функціонування. Розмноження та розвиток. Різноманітність.

 1,5

Тема 4. Тип Плоскі черви

Зовнішня та внутрішня будова. Розмноження та розвиток. Різноманітність.

 1,5

Тема 5. Тип Круглі черви

Зовнішня та внутрішня будова. Розмноження та розвиток. Різноманітність.

 1

Тема 6. Тип Кільчасті черви

Зовнішня та внутрішня будова. Розмноження та розвиток. Різноманітність .

 1,5

Тема 7. Тип Молюски

Зовнішня та внутрішня будова. Розмноження та розвиток. Різноманітність.

 1

Тема 8. Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

Особливості будови та життєдіяльності. Розмноження та розвиток. Різноманітність.

 1,5

Тема 9. Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні

Особливості будови та життєдіяльності. Розмноження та розвиток. Різноманітність. Екологія та поведінка.

 1

Тема 10. Тип Членистоногі. Клас Комахи

Особливості будови та життєдіяльності. Розмноження та розвиток. Різноманітність. Екологія та поведінка.

 2

Тема 11. Тип Хордові. Підтип Безчерепні. Клас Головохордові

Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні. Клас Головохордові. Зовнішня і внутрішня будова, розмноження і розвиток.

 1

Тема 12. Класи Хрящові риби, Кісткові риби

Особливості будови та життєдіяльності. Розмноження, розвиток. Різноманітність. Екологія та поведінка.

 1,5

Тема 13. Клас Земноводні

Особливості будови та життєдіяльності. Розмноження, розвиток. Різноманітність. Екологія та поведінка.

 1

Тема 14. Клас Плазуни

Особливості будови та життєдіяльності. Розмноження, розвиток. Різноманітність. Екологія та поведінка.

 1

Тема 15. Клас Птахи

Особливості будови та життєдіяльності. Розмноження, розвиток. Різноманітність. Екологія та поведінка.

 2

Тема 16. Клас Ссавці

Особливості будови та життєдіяльності. Розмноження, розвиток. Різноманітність. Екологія та поведінка.

 2,5

Тема 17. Тварини і довкілля

Рідкісні та зникаючі види тварин. Охорона тварин. Значення тварин в природі та господарстві.

 1


Модуль 4. Біологія людини

Назва теми

Короткий зміст

Кількість годин для вивчення (рекомендація)

Вступ

 

 

Тема 1. Клітини. Тканини. Органи, фізіологічні й функціональні системи

Клітини та тканини в організмі людини. Органи, системи органів людини.

1

Тема 2. Регуляція функцій в організмі людини

Нервова система людини. Будова та функції спинного мозку. Будова та функції головного мозку. Ендокринна система людини.

2,5

Тема 3. Опора і рух

Скелет, його функції. Будова кісток. Відділи скелету. Будова та функції м'язів. Основні групи м'язів тіла людини.

1,5

Тема 4. Кров і кровообіг

Внутрішнє середовище організму. Кров. Лімфа. Кровоносні судини, капіляри. Їхня будова та функції. Будова серця, його робота. Кровообіг та лімфообіг, їх регуляція. Імунна система. Переливання крові. Донорство.

3

Тема 5. Дихання

Органи дихальної системи. Дихання й газообмін. Регуляція дихання.

2

Тема 6. Травлення

Органи травної системи. Шлунково-кишковий тракт. Травні залози, їхня будова та функції. Регуляція роботи органів травної системи.

2

Тема 7. Обмін речовин і енергії

Забезпечення енергетичних потреб, росту та розвитку. Харчові продукти та поживні речовини. Вітаміни та мікроелементи.

1

Тема 8. Виділення

Органи видільної системи. Регуляція виділення.

2

Тема 9. Шкіра

Будова та функції шкіри. Похідні шкіри.

1

Тема 10. Розмноження та індивідуальний розвиток людини

Розмноження та індивідуальний розвиток людини

1

Тема 11. Сенсорні системи

Зорова сенсорна система. Слухова сенсорна система та вестибулярний апарат. Нюхова й смакова сенсорні системи. Відчуття дотику, температури, болю.

3

Тема 12. Вища нервова діяльність

Біологічні основи поведінки людини. Емоції. Темперамент. Характер. Фізіологічні основи мовлення. Пам’ять. Сон. Сучасні засади здорового способу життя. Гігієна. Профілактика хвороб.

3

Тема 13. Вид Людина розумна – Homo sapiens

Сучасні гіпотези походження людини. Раси, нації, народності.

1