"Тема 5. Тип Круглі черви"

5.1. Зовнішня та внутрішня будова

5.2. Розмноження та розвиток

5.3. Різноманітність

Ключові слова: Первинна порожнина тіла, роздільностатевість, гідроскелет

Головне в темі: Тип Круглі черві – група трьохшарових, двобічно-симетричних первиннопорожнинних тварин з нитко- або веретеноподібним тілом, в поперечному розрізі круглим. Роздільностатеві. Є вільноживучі та паразитичні форми.

Література:

1. Брэм А.Э. Жизнь животных: в 3-х т.- М.: Терра, 1992.

2. Жизнь животных /пол ред. проф. Т.С. Расса. М.: Просвещение, 1983.

3. Акимушкин И.И. Мир животных: беспозвоночные. Ископаемые животные. – М.: Мысль, 1991.

5.1. Зовнішня та внутрішня будова

Первиннопорожнинні, або Круглі черви, на відміну від плоских червів, мають первинну порожнину тіла, вона заповнена рідиною і виконує роль гідроскелета. У первинній порожнині знаходяться всі внутрішні органи. Необхідно відзначити, що круглі черви - це більш високоорганізована група тварин, що має ряд прогресивних рис організації в порівнянні з попередніми типами. Травна система має більш складну будову (розвивається задня кишка і анальний отвір, утворюючи наскрізний травний тракт, стінки якого виконують моторну і залозисту функції). Нервова система також більш прогресивної будови. У передній частині тіла є навкологлоткове нервове кільце, від якого відходять нервові стовбури, з'єднані комісурами. Крім того, для представників цього типу характерна відсутність кільцевої мускулатури і мезенхіми, сталість клітинного складу, відсутність здатності відновлювати (регенерувати) утрачені частини тіла. Тип Круглі черви нараховує 5 класів: черевновійчасті черві, власне круглі черви (нематоди), волосові.

Коловертки, кінорінхи; серед яких найчисельнішими та найважливішими для людини є власне круглі черві, будову яких розглянемо докладніше.

Клас власне круглі черви (нематоди) нараховує близько 12 000 видів, але число їх постійно збільшується через відкриття нових видів. Серед них зустрічаються як вільні форми, що живуть у всіляких місцях (у солоній океанічній воді, прісних водоймах, у ґрунті), так і паразити тварин, людини і рослин. Тіло в нематод витягнуте, типово червоподібне, нитко- чи веретеноподібне, на поперечному зрізі кругле (звідси назва типу). Зверху воно вкрите дуже міцною й еластичною кутикулою. Під нею розташовується шар епітелію, що утворює бічні, спинні і черевні валики. Усередині бічних валиків можуть міститися органи виділення. Мускулатура представлена тільки подовжніми волокнами, кільцеві відсутні, що, очевидно, пов'язано з виникненням у цієї групи тварин первинної порожнини тіла, яка виконує функції гідростатичного скелета. Більш того, і подовжня мускулатура ніколи не утворює суцільного масиву, а складається з чотирьох стрічок. Ці стрічки розділяються епітеліальними валиками.

Особливістю круглих червів є те, що м'язові клітини утворюють нитковидні відростки, які підходять до нервових стовбурів. Крім того, м'язові клітини подовжені і зорієнтовані в одному напрямку, що дозволяє синхронізувати процеси скорочення і розслаблення і сприяє здійсненню більш складних рухів. Безпосередньо під м'язовою системою розташовується первинна порожнина тіла, заповнена рідиною, вона не має власної вистілки (на відміну від вторинної порожнини). Усі внутрішні органи і їхні системи укладені в первинну порожнину й омиваються порожнинною рідиною.

Травна система має досить складну будову. Ротовий отвір оточений губами і розташовується на передньому кінці тіла. Кишечник має три відділи: передній, середній і задній. Передній відділ - глотка - підрозділяється на ротову порожнину і стравохід. У ротовій порожнині можуть міститися різні придатки, що забезпечують проколювання покривів жертви чи стінок органів хазяїв. Клітини стравоходу виділяють ферменти, що забезпечують переварювання їжі. Середньому відділу кишечнику відповідає середня, а задньому - задня кишка, що відкривається анальним отвором (анусом). Наскрізний травний тракт відіграв в еволюції важливу роль, сприявши концентрації на передньому кінці тіла, біля ротового отвору, органів чуття та нервових вузлів, що обробляють сигнали від них. Кровоносна і дихальна системи відсутні. Поглинання кисню здійснюється всією поверхнею тіла. У клітинах епітелію міститься гемоглобін. Видільна система представлена екскреторними бічними каналами, укладеними в епідермальних бічних валиках. Ці канали зливаються в передній частині тіла в загальну вивідну протоку, що відкривається з головного кінця тіла на черевній стороні. Крім цього, є епідермальні залози, зв'язані з екскреторними бічними каналами, і фагоцитарні клітини, що контактують з порожнинною рідиною.

Нервова система складається в основному з нервових стовбурів, з'єднаних напівкільцевими перемичками (комісурами). Розрізняють більш великий черевний і менш розвинений спинний стовбур. У передній частині тіла, на головному кінці, є навкологлоткова комісура (нервове кільце), що охоплює передню частину травної трубки. Органи чуття розвинені слабко. До них відносяться органи дотику, розташовані навколо рота й анального отвору в самців, що дозволяє їм орієнтуватися при спарюванні. На головному кінці сконцентровані також органи хімічного чуття і примітивні очі у вигляді пігментних плям.

Мал. 3.5.15. Внутрішня будова аскариди

1 – рот, 2 – анальний отвір, 3 – яєчник, 4 – кишка, 5 – глотка

5.2. Розмноження та розвиток

Статева система нематод має ряд особливостей. Для круглих червів характерна роздільностатевість (наявність двох статей), а в деяких групах виражений статевий диморфізм. Статеві органи мають форму парних трубок, при цьому в самок парність зберігається, а в самців одна з трубок редукується. Чоловіча статева система представлена єдиним сім’яником, сім'япроводом, що з'єднується з сім’яним міхуром, що переходить у сім’яний канал, що відкривається в задню кишку. В останній знаходиться статева сумка з двома щетинками. При спарюванні щетинки розсовують просвіт піхви, що полегшує запліднення. Жіноча статева система представлена двома яєчниками, що переходять у яйцепроводи, які, розширюючись, утворюють дві трубки матки. Ці трубки з'єднуються одна з одною, в результаті чого утворюється піхва, що відкривається непарним статевим отвором на черевній стороні. Запліднення відбувається при спарюванні двох особин (чоловічої і жіночої), при цьому сім'я упорскується в піхву самки.

Як уже відзначалося, серед круглих червів велика кількість паразитів тварин і рослин. Деякі з них мають дуже невеликі розміри - кілька міліметрів (наприклад, деякі нематоди), інші ж дуже великі і можуть досягати більш 8 метрів у довжину при діаметрі тіла 8 мм (наприклад, плацентонема, що паразитує в плаценті кашалота). Розглянемо життєві цикли найбільш відомих паразитів людини: рішти (зі зміною хазяїв) і аскариди (без зміни хазяїв).

Життєвий цикл рішти. Цей черв паразитує в підшкірній клітковині, викликаючи утворення виразок. Статевозрілі самки досягають 1 м у довжину, а самці – 4 см. При обмиванні уражених ділянок шкіри і розкритті наривів у воду попадають яйця, з яких виходять личинки. Личинки поїдаються ракоподібними (циклопами). Зараження може відбутися під час пиття брудної води при проковтуванні циклопів. Хвороба поширена на Сході: в Афганістані, Узбекистані, Індії, Пакистані й ін. країнах.

Життєвий цикл аскариди. Статевозрілі особини живуть у тонкому кишечнику людини. Самки досягають довжини 40 см, самці – 20 см. Самки відкладають запліднені самцем яйця, що разом з каловими масами виходять з організму хазяїна в зовнішнє середовище, де і відбувається їхній подальший розвиток. Для його здійснення необхідні кисневмісне середовище і температура нижче +36°С (тобто менша температури людського тіла). При недотриманні елементарних гігієнічних норм яйця, в яких вже розвиваються личинки, попадають у травну систему людини. Там личинки остаточно звільняються від яйцевих оболонок, проникають у кров'яне русло, а потім зі струмом крові в легеневі капіляри, бронхи, трахею, глотку і через стравохід - знову в кишечник. Це стає можливим або в результаті пересувань паразита, або в результаті проковтування після відкашлювання слизових мас, що містять паразита.

Мал. 3.5.16. Цикл розвитку аскариди

1 – яйце, 2 – личинка в яйці, 3 – шляхи зараження, 4 – дорослі аскариди, 5 – рух личинки в тілі людини:

а) рот, б) шлунок, в) кишечник, г) кров’яне русло, д) легені, е) глотка

5.3. Різноманітність круглих червів

Круглі черви - один із найбільш численних типів тварин. Він нараховує більше 25000 видів, що ведуть як вільний, так і паразитичний спосіб життя. До цієї групи належить 5 класів:

 

Поширені по всій земній кулі, вони живуть в найрізноманітніших умовах – у морях, прісних водах, ґрунті; багато з них – паразити людини, тварин і рослин.

Значення в житті людини пов’язано саме з паразитичними представниками класу Нематоди. Як вже зазначалося, дуже небезпечними паразитами людини, що викликають значні розлади здоров'я, є, крім аскариди та ришти, трихінела, власоглав, кров'яна філярія, гострик й ін. Єдиний профілактичний засіб у боротьбі з цими паразитами - дотримання елементарних гігієнічних норм. Через те, що значна частина нематод є паразитами рослин, серед захворювань сільськогосподарських рослин є група нематодних (буряка, пшениці тощо).